Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

MOSTOSTAL-EXPORT SA zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości - Korekta Raportu

2013-11-04 13:30:00
MOSTOSTAL-EXPORT SA zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości - Korekta Raportu

2013-11-04

13:30:00

(PL)-BUDOWNICTWO-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-MOSTOSTAL-EXPORT SA-PLMSTEX00017-MOSTALEXP

MOSTOSTAL-EXPORT SA zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości - Korekta Raportu

04.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 71/2013

Zarząd Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z błędem systemu ESPI; raport bieżący Nr 71/2013 przekazany do wiadomości publicznej w dniu 04 listopada 2013 r. został błędnie przypisany do Spółki "MOSTOSTAL GDAŃSK S.A. w upadłości". W związku z powyższym, Emitent ponownie podaje treść raportu opublikowanego w dniu 04 listopada 2013 r.:
"Spółka "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 4 listopada 2013 roku Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki zależnej POD FORTEM-DEVELOPMENT Sp. z o.o., które stanowią 100% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym tej spółki. Zasadnicza umowa sprzedaży zostanie zawarta po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentacji prawnej i finansowej spółki, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedwstępnej.
Cena sprzedaży udziałów została ustalona przez Strony na kwotę 22.300.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy złotych i 00/100). Nabywcą udziałów będzie spółka CEC PROPERTY GROUP LIMITED. Strony umowy nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości z uwagi na wartość transakcji przekraczającą 10% Kapitałów własnych Emitenta."

Podstawa prawna:
ő 5.1. 1 oraz ő 6.2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi pif/

Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics