Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

M.W. TRADE SA wygaśnięcie poręczenia w związku z wykonaniem zobowiązania przez dłużnika

2014-02-10 16:06:00
M.W. TRADE SA wygaśnięcie poręczenia w związku z wykonaniem zobowiązania przez dłużnika

2014-02-10

16:06:00

(PL)-USŁUGI-CONSULTING-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-M.W. TRADE SA-PLMWTRD00013-MWTRADE

M.W. TRADE SA wygaśnięcie poręczenia w związku z wykonaniem zobowiązania przez dłużnika

10.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2014

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 10 lutego 2014 roku wpłynęło do Spółki zaświadczenie wystawione przez Getin Noble Bank z siedzibą w Warszawie (Bank).

Zaświadczenie dotyczy wygaśnięcia poręczenia w wysokości 20 mln zł, udzielonego przez M.W. Trade SA, w związku z wykonaniem zobowiązania przez dłużnika, tj. spłatą przez Jednostkę Medyczną (JM) należności wynikających z umowy pożyczki zawartej między JM a Bankiem.

O umowie poręczenia Emitent informował raportem 106/2011.

Podstawa prawna przekazania raportu:
ő 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - AKTUALIZACJA

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2014-02-06 12:34 MWTRADE M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej 20,33 -1,18
2014-01-31 11:16 MWTRADE M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej 18,55 +4,96
2014-01-29 12:15 MWTRADE M.W. TRADE SA zwiększenie stanu posiadania przez fundusze Quercus TFI SA 18,06 +2,16
2014-01-29 10:50 MWTRADE M.W. TRADE SA zawarcie umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor sp. z o.o. 18,06 +2,16
2014-01-24 10:13 MWTRADE M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej 18,80 -1,01
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-11-16 11:29 MWTRADE MWT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA 6,24
2017-11-15 13:24 MWTRADE MWT Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 6,25 -0,16
2017-11-15 13:13 MWTRADE MWT Uchwały NWZA podjęte 15.11.2017 r. 6,25 -0,16
2017-11-13 16:10 MWTRADE MWT Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej 5,90 +5,93
2017-11-08 19:16 MWTRADE MWT Q 3/2017: formularz raportu kwartalnego 6,09 -1,48
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics