Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

NETIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

2014-08-28 00:12:28
NETIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

				
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 856 532 968 182 204 990 229 754
Zysk operacyjny 34 908 53 712 8 354 12 746
Zysk przed opodatkowaniem 25 453 38 367 6 092 9 105
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta 19 248 21 728 4 607 5 156
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 214 632 299 990 51 367 71 189
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (137 959) (126 013) (33 017) (29 903)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (165 608) (199 164) (39 634) (47 262)
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 786 785 2 937 636 669 756 708 342
Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 707 603 733 132 170 062 176 777
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 288 046 316 738 69 228 76 374
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 419 557 416 394 100 834 100 403
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 079 182 2 204 504 499 694 531 565
Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 347 911 347 911 83 614 83 891
Liczba akcji (w szt. i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 347 910 774 347 910 774 347 910 774 347 910 774
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 347 910 774 361 206 565 347 910 774 361 206 565
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 348 722 538 361 206 565 348 722 538 361 206 565
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,06 0,01 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,06 0,01 0,01
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 712 910 781 953 170 618 185 561
Zysk operacyjny 6 998 17 017 1 675 4 038
Strata przed opodatkowaniem (14 936) (9 588) (3 575) (2 275)
Strata netto przypadająca na akcjonariuszy Emitenta (19 214) (18 309) (4 598) (4 345)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 153 980 206 851 36 851 49 087
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (116 430) (116 077) (27 865) (27 546)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (91 969) (101 300) (22 011) (24 039)
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 198 565 3 290 493 768 720 793 425
Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 217 875 1 137 506 292 695 274 283
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 646 642 637 636 155 409 153 751
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 571 233 499 870 137 286 120 532
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 980 690 2 152 987 476 024 519 142
Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 347 911 347 911 83 614 83 891
Liczba akcji (w szt. i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 347 910 774 347 910 774 347 910 774 347 910 774
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 347 910 774 361 206 565 347 910 774 361 206 565
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 348 722 538 361 206 565 348 722 538 361 206 565
Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,06) (0,05) (0,01) (0,01)
Rozwodniona strata na jedną akjcę zwykłą (w zł/EUR) (0,06) (0,05) (0,01)

kom espi zdz

Załączniki
Pobierz załącznik 1
Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2014-08-28 00:11 NETIA NET SA-PSr 2014
2014-08-28 00:07 NETIA NET SA-QSr2 2014
2014-08-27 23:27 NETIA NET powołanie Członka Zarządu
2014-08-21 17:34 NETIA NETIA SA informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem RN 5,67 -0,35
2014-08-21 17:33 NETIA NET kupno akcji przez osobę związaną z członkiem RN
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics