Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

NOVITUS SA zawarcie umowy znaczącej

2011-11-30 07:19:00
NOVITUS SA zawarcie umowy znaczącej

2011-11-30

07:19:00

(PL)-INFORMATYKA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-NOVITUS SA-PLNOVTS00018-NOVITUS

NOVITUS SA zawarcie umowy znaczącej

30.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 37/2011

Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu 28 listopada 2011 roku Spółka NOVITUS SA zawarła Generalną Umowę Dostaw z Fideltronik Imel Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie produkcji pakietów elektronicznych przez Fideltronik Imel na zlecenie NOVITUS SA i ich sprzedaży do NOVITUS SA. Fideltronik Imel wykonuje usługi związane z zakupem elementów elektronicznych, ich montażem oraz testami wykonanych pakietów. Montaż pakietów przeprowadzany będzie na podstawie dokumentacji przekazanej przez NOVITUS SA.
Produkcja pakietów elektronicznych odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez NOVITUS SA w oparciu o asortyment i cenniki wyszczególnione w załączniku do umowy.
Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez Fideltronik Imel kar umownych w przypadku:
a) Nie dostarczenia pakietów w terminie,
b) Nie wykonania naprawy lub wymiany reklamowanych pakietów w terminach określonych w umowie.
Strony umowy ustaliły kary umowne w wysokości 0,2% wartości pakietów niedostarczonych w terminie, nienaprawionych lub niewymienionych w terminie w związku z reklamacją, za każdy dzień opóźnienia. Umowa przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sytuacji gdy wartość szkody rzeczywistej przekroczy wysokość kar umownych.
Zawarta umowa jest umową typową dla tego rodzaju umów. Umowa zawarta została na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Umowa została uznana jako umowa znacząca bowiem łączna wartość świadczeń realizowanych na podstawie tej umowy w ciągu 5 lat może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki.

kom espi absBrak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics