Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

OPM Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej negocjacji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

2017-02-17 16:12:06
OPM Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej negocjacji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Zarząd Spółki OPTeam S.A. ("Emitent", "Spółka"), działając na podstawie Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r., Nr 173, str. 1 ze zm.) ("Rozporządzenie MAR"), przekazuje informację poufną dotyczącą prowadzonych negocjacji w celu zawarcia istotnej umowy handlowej przez spółkę Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.(,, Polskie ePłatności").
Spółka OPTeam S.A. jest akcjonariuszem spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A: posiadała 24,448 % udziału w kapitale zakładowym oraz 24,448 % głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.
Emitent opóźnił informację poufną na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Negocjacje dotyczą zakupu przez spółkę NEOTU sp. z o.o., która na dzień nabycia będzie
w 100% zależną od spółki Polskie ePłatności - zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego) Kolporter sp. z o.o. spółka komandytowa - obejmującej Departament Usług Elektronicznych.

Treść informacji poufnej:
Zarząd Spółki OPTeam S.A. informuje, że w dniu 31.01.2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie (dalej: Polskie ePłatności).
Podczas NWZ akcjonariusze podjęli uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę NEOTU sp. z o.o., która w chwili nabycia będzie spółką w 100% zależną od spółki Polskie ePłatności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego) Kolporter sp. z o.o. spółka komandytowa - obejmującej Departament Usług Elektronicznych oraz wyrażenia zgody na sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa kredytem lub pożyczką bankową.
Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej gdyż w ocenie Spółki podanie informacji poufnej na rynek mogłoby naruszyć słuszny prawnie uzasadniony interes Emitenta, w sposób istotny mogłoby wpłynąć na przebieg prowadzonych negocjacji.
Ponadto, w ocenie Emitenta opóźnienie podania informacji poufnej do publicznej wiadomości nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także Emitent był w stanie zapewnić poufność informacji.
Obecnie Polskie ePłatności finalizują proces negocjacji i prowadzą postępowanie przed UOKiK
w celu uzyskania pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
Obecnie z uwagi na brak dalszej możliwości zachowania informacji w poufności, Emitent podjął
w dniu dzisiejszym decyzję o przekazaniu informacji do wiadomości publicznej.
O zawarciu finalnego kontraktu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Zarząd Emitenta ocenia, że finalizacja prowadzonych negocjacji spowoduje znaczący rozwój spółki Polskie ePłatności, która stanowi istotne aktywo Emitenta. Podstawowym przedmiotem działalności spółki Polskie ePłatności S.A. jest realizacja transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych na terminalach POS.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics