Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PGD optymalizacja struktury organizacyjnej i zatrudnienia w spółce zależnej Paged S.A.

2017-04-21 14:10:05
PGD optymalizacja struktury organizacyjnej i zatrudnienia w spółce zależnej Paged S.A.

Zarząd Paged S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej, tj. Paged Meble S.A. z siedzibą w Jasienicy (dalej: Spółka), przystąpił do realizacji wygaszania przez Spółkę produkcji tzw. mebli skrzyniowych i rozpoczął procedurę zawiadomienia międzyzakładowych organizacji związkowych, działających przy Spółce, o rozpoczęciu prac nad porozumieniem w sprawie zwolnień grupowych zgodnie z art. 3 ust. 1. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jak również przekazał wymagane prawem informacje w trybie i w terminie określonych w ustawie do właściwych Urzędów Pracy. Działania te są efektem podjętej decyzji o skoncentrowaniu działalności Spółki na produkcji tzw. mebli szkieletowych (tj. krzeseł i stołów) oraz rozpoczęcia wygaszania przez spółkę produkcji mebli tzw. skrzyniowych. W konsekwencji zamknięty zostanie zakład produkcyjny Spółki w Jarocinie oraz nastąpi skoncentrowanie produkcji w należących do Spółki pozostałych zakładach w Jasienicy i Sędziszowie Małopolskim, specjalizujących się w produkcji mebli szkieletowych.

Decyzja Spółki wpisuje się w ogłoszoną w kwietniu przez Zarząd Paged S.A. strategię Grupy Paged na lata 2017-2021 i ma na celu wzrost wartości dla akcjonariuszy Spółki oraz Paged S.A. jako podmiotu dominującego w Grupie Paged. Strategia ta zakładała w szczególności analizę potencjalnych kierunków rozwoju oraz przegląd opcji strategicznych dla segmentu meblowego. Długotrwała nierentowność zakładu w Jarocinie oraz obecny niski popyt na meble skrzyniowe z naturalnych surowców jak lite drewno i fornir nie uzasadnia utrzymywania zakładu Spółki skoncentrowanego na tej grupie produktów.

Koncentracja na produkcji cieszących się wysokim popytem mebli szkieletowych pozwoli Spółce na dalszy rozwój zakładów w Jasienicy i Sędziszowie Małopolskim oraz ekspansję na nowe rynki zbytu, takie jak Ameryka Łacińska czy kraje arabskie, jak również umocnienie pozycji na rynkach, na których firma operuje już od lat.

Działania restrukturyzacyjne dotyczące Spółki, tj. proces wygaszania produkcji mebli skrzyniowych i zamykania zakładu w Jarocinie, będą miały miejsce w drugim kwartale 2017 r. i obejmą pracowników w liczbie nie większej niż 211. Ostateczne dane w zakresie rozważanych działań restrukturyzacyjnych, w tym liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności, będą znane po zakończeniu przez Zarząd Spółki procesu konsultacji ze związkami zawodowymi.

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-04-03 23:55 PAGED PGD strategia rozwoju Grupy na lata 2017-2021 61,15 -4,69
2017-04-03 23:52 PAGED PGD RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 61,15 -4,69
2017-04-03 23:45 PAGED PGD R /: formularz raportu rocznego 61,15 -4,69
2017-02-07 11:05 PAGED PGD umowa nabycia udziałów Forbis Group sp. z o.o. 50,80 +0,49
2017-01-31 10:25 PAGED PGD terminy przekazywania raportów w 2017 roku 50,00 -0,20
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics