Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PMP Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu

2018-09-12 20:53:49
PMP Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta na V Wspólną Kadencję informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12 września 2018 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Emitenta podjęła uchwały o wyborze:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szataniaka,
- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Piotra Kamińskiego.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

1. Pan Paweł Szataniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Mariusz Szataniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pan Piotr Kamiński - Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej,
4. Pan Waldemar Frąckowiak - Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
5. Pan Krzysztof Urbanowicz - Członek Niezależny Rady Nadzorczej.

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o w delegowaniu Pana Pawła Szataniak, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w stosunku do działalności Zarządu Spółki, w szczególności działalności bieżącej. Czynności nadzorcze Pan Paweł Szataniak będzie pełnił od dnia podjęcia niniejszej uchwały do czasu podjęcia uchwały o zakończeniu delegowania do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.

Jednocześnie w dniu 12 września 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani dotychczasowi jego członkowie tj.:

1. Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny Komitetu Audytu,
2. Krzysztof Urbanowicz - Członek niezależny Komitetu Audytu,
3. Piotr Kamiński - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics