Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

NVA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

2018-06-13 15:44:55
NVA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. został zawarty aneks do umowy kredytowej pomiędzy mBankiem S.A. Oddział Korporacyjny w Katowicach jako Bankiem, a Emitentem jako Kredytobiorcą.
Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, została zawarta w dniu 05.07.2017 r. Na podstawie zawartej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym (,,Kredyt") w wysokości nieprzekraczającej 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

Na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytowej Bank dokonał podwyższenia kwoty Kredytu do wysokości 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.
Kredytobiorca zobowiązał się do spłaty Kredytu w terminie do dnia 28.06.2019 r.
W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Klient zobowiązuje się ustanowić następujące zabezpieczenia:
1) hipotekę umowną do kwoty 19.500.000,00 zł na nieruchomości w Kamiennej Górze i Rybniku,
2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 19.500.000,00 zł.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-10-15 09:28 PANOVA NVA Zawarcie aneksu do umowy ? zwiększenie wartości kontraktu 18,00 -5,00
2018-09-28 15:15 PANOVA NVA Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta 17,75 +1,97
2018-09-26 14:44 PANOVA NVA Zawarcie umowy znaczącej 18,95 -3,96
2018-09-13 06:23 PANOVA NVA PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 17,95
2018-09-12 10:15 PANOVA NVA Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej 17,90 +0,28
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics