Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PBG Oświadczenie Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału PBG.

2017-06-19 15:31:21
PBG Oświadczenie Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału PBG.

Zarząd PBG S.A. (dalej ,,Spółka", ,,PBG") informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 i art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym jego podwyższeniem oraz zmiany Statutu Spółki (,,Uchwała") złożył oświadczenie, że w wyniku konwersji wierzytelności Spółki na akcje serii H, w wykonaniu Uchwały oraz postanowień Układu, objęte zostało kolejne 213.610 ( dwieście trzynaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, a więc objęty i należycie pokryty został kapitał zakładowy w wysokości 4.272,20 zł (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy). Objęcie akcji nastąpiło w związku ze ziszczeniem się warunku odnośnie wierzytelności warunkowej, zaspakajanej na warunkach określonych dla Grupy 6 przez Układ (tj. konwersja wierzytelności na akcje serii H).

W związku z powyższym, po dokonaniu wpisu przez Krajowy Rejestr Sądowy, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 16.085.284,02 zł.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics