Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PCC INTERMODAL SA Zawarcie umowy znaczącej pomiedzy PCC Rokita S.A., a PCC Intermodal S.A.

2013-11-29 18:59:00
PCC INTERMODAL SA Zawarcie umowy znaczącej pomiedzy PCC Rokita S.A., a PCC Intermodal S.A.

2013-11-29

18:59:00

(PL)-TRANSPORT-KOLEJE-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-PCC INTERMODAL SA-PLPCCIM00014-PCCINTER

PCC INTERMODAL SA Zawarcie umowy znaczącej pomiedzy PCC Rokita S.A., a PCC Intermodal S.A.

29.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2013

Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 listopada 2013 r. zawarto z PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (podmiotem powiązanym - wchodzącym w skład grupy kapitałowej PCC) umowę o świadczenie usług spedycyjnych.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez PCC Intermodal S.A na rzecz PCC Rokita S.A. usług w zakresie spedycji ładunków skonteneryzowanych, w szczególności: uzgadnianie odpowiedniej technologii przewozu, podstawianie środków transportowych, organizowanie przewozu ładunków, udzielanie poradnictwa w przedmiocie warunków przewozu, sporządzanie dokumentów transportowych. Umowa zawarta została na zasadach rynkowych, a jej zapisy nie odbiegają od tych stosowanych w tego rodzaju umowach.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony i może być rozwiązania przez każdą ze stron przy zachowaniu 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Opisana powyżej umowa zastępuje łączącą obie Spółki umowę z dnia 01.09.2011 r.

Szacunkowa wartość umowy liczona dla okresu pięcioletniego wynosi 59,43 mln PLN. Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: ő5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics