Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

POLISH ENERGY PARTNERS SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

2014-02-11 07:44:00
POLISH ENERGY PARTNERS SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

				2014-02-11

07:44:00

(PL)-ENERGIA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-ROCZNY-(PL)-1-POLISH ENERGY PARTNERS SA-PLPLSEP00013-PEPSA

POLISH ENERGY PARTNERS SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

11.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS


WYBRANE DANE FINANSOWE                    w tys.    zł  w tys.    EUR
                                2013   2012   2013   2012
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego                     
Przychody ze sprzedaży - ogółem                139474  131768   33122   31572
Zysk z działalności operacyjnej                15796   17139   3751   4107
Zysk (strata) brutto                      5476   15189   1300   3639
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej        5914   17176   1404   4115
Zysk netto działalność zaniechana                 0   76239     0   18267
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej      5958   93350   1415   22367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej      90708  -28016   21541   -6713
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    -100197  132441  -23794   31733
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej      -45636   27188  -10837   6514
Przepływy pieniężne netto, razem               -55125  131613  -13091   31535
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)            21313967 21313967 21313967 21313967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych       21313967 21313967 21313967 21313967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)         0,28   4,38   0,07   1,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)   0,28   4,38   0,07   1,05
Aktywa, razem                         949244  1023870  228888  250445
Zobowiązania                         433983  512240  104645  125297
Zobowiązania długoterminowe                  355824  325427   85799   79602
Zobowiązania krótkoterminowe                  78159  186813   18846   45696
Kapitał własny                        515261  511630  124243  125148
Kapitał zakładowy                       42628   42628   10279   10427
Liczba akcji (w szt.)                    21313967 21313967 21313967 21313967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych              21313967 21313967 21313967 21313967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)           24,17   24,00   5,83   5,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)     24,17   24,00   5,83   5,87

Więcej na: biznes.pap.pl 
kom espi zdz
			
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
 • Ostatnio
  oglądane
 • Mój
  portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics