Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

POLISH ENERGY PARTNERS SA raport okresowy roczny za 2013 R

2014-02-11 07:45:00
POLISH ENERGY PARTNERS SA raport okresowy roczny za 2013 R

				2014-02-11

07:45:00

(PL)-ENERGIA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-ROCZNY-(PL)-1-POLISH ENERGY PARTNERS SA-PLPLSEP00013-PEPSA

POLISH ENERGY PARTNERS SA raport okresowy roczny za 2013 R

11.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2013 RWYBRANE DANE FINANSOWE                    w tys.    zł  w tys.    EUR
                                2013   2012   2013   2012
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego                       
Przychody ze sprzedaży                     62884   16336   14933   3914
Zysk z działalności operacyjnej                -7592  -12524   -1803   -3001
Zysk (strata) brutto                     -17253  136214   -4097   32637
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej       -12790  134261   -3037   32169
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej     -12790  134261   -3037   32169
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej      8491   34759   2016   8328
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    -160272  -162325  -38061  -38893
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej      37358  177982   8872   42645
Przepływy pieniężne netto, razem               -114423   50416  -27173   12080
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)            21313967 21313967 21313967 21313967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych       21313967 21313967 21313967 21313967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)        -0,60   6,30   -0,14   1,51
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)   -0,60   6,30   -0,14   1,51
Aktywa, razem                         741443  748166  178782  183006
Zobowiązania                         247678  241611   59722   59100
Zobowiązania długoterminowe                  239263  188012   57693   45989
Zobowiązania krótkoterminowe                  8415   53599   2029   13111
Kapitał własny                        493765  506555  119060  123907
Kapitał zakładowy                       42628   42628   42628   42628
Liczba akcji (w szt.)                    21313967 21313967 21313967 21313967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych              21313967 21313967 21313967 21313967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)           23,17   23,77   5,59   5,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)     23,17   23,77   5,59   5,81


Więcej na: biznes.pap.pl 
kom espi abs/
			
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
 • Ostatnio
  oglądane
 • Mój
  portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics