Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

POLISH ENERGY PARTNERS SA rozważane poszerzenie zakresu prowadzanej działalności spółki

2014-02-13 17:27:00
POLISH ENERGY PARTNERS SA rozważane poszerzenie zakresu prowadzanej działalności spółki

2014-02-13

17:27:00

(PL)-ENERGIA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-POLISH ENERGY PARTNERS SA-PLPLSEP00013-PEPSA

POLISH ENERGY PARTNERS SA rozważane poszerzenie zakresu prowadzanej działalności spółki

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2014

Polish Energy Partners S.A. ("Spółka"), informuje, że z uwagi na pojawiające się okazje inwestycyjne, poprawiające się otoczenie makroekonomiczne i regulacyjne dotyczące prowadzenia inwestycji w sektorze energetycznym (w tym szczególnie w obszarze energetyki odnawialnej) oraz możliwości finansowania projektów, rozważa poszerzenie zakresu działalności grupy kapitałowej Spółki poprzez przejęcia przez Spółkę aktywów w wyżej wymienionych obszarach, w tym formie aportu części aktywów energetycznych ("Aktywa") będących własnością naszego pośredniego większościowego akcjonariusza - Polenergia Holding S.  r.l. ("Polenergia").

Spółka planuje rozpocząć działania przygotowawcze zmierzające realizacji w/w działań. Ponadto, Spółka informuje, że opisane powyżej działania prowadzone są przy założeniu utrzymania przez Polenergia obecnej pozycji większościowego akcjonariusza Spółki. Celem przejęcia Aktywów jest wzrost wartości Spółki poprzez pozyskanie nowych, wartościowych aktywów i projektów. Realizacja przez Spółkę długoterminowego programu inwestycyjnego wymagać będzie pozyskania dodatkowego kapitału. Spółka rozważa pozyskanie kapitału z rynków dłużnych, jak również od dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, jak i innych inwestorów.

Realizacja opisanych powyżej działań jest uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym takimi na które Spółka nie ma wpływu. Ponadto, do realizacji wspomnianych działań konieczne będzie uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych (w szczególności Walnego Zgromadzenia). Nie ma, więc pewności, co do terminu i warunków realizacji tych działań i czy działania te zostaną zakończone powodzeniem.

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics