Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PKN ORLEN SA ORLEN Lietuva podpisała z Gunvor SA umowę na sprzedaż oleju napędowego

2014-01-17 17:23:00
PKN ORLEN SA ORLEN Lietuva podpisała z Gunvor SA umowę na sprzedaż oleju napędowego

2014-01-17

17:23:00

(PL)-CHEMICZNY-ROPA-GAZ-PALIWA-BENZYNA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA-PLPKN0000018-PKN

PKN ORLEN SA ORLEN Lietuva podpisała z Gunvor SA umowę na sprzedaż oleju napędowego

17.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2014

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 17 stycznia 2014 roku AB ORLEN Lietuva ("ORLEN Lietuva"), spółka zależna PKN ORLEN S.A., zawarła umowę roczną z Gunvor SA, spółką należącą do grupy Gunvor. Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce Gunvor SA olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 1 024 mln USD (czyli około 3 133 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 17 stycznia 2014 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. ("Grupa Kapitałowa ORLEN") a spółkami należącymi do grupy Gunvor w okresie od 28 sierpnia 2013 roku do 17 stycznia 2014 roku wynosi około 3 389 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Gunvor zawierane były na sprzedaż produktów i zakup ropy naftowej.

Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics