Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PRÓCHNIK SA wyznaczenie przez zarząd dnia referencyjnego w procedurze scalenia akcji emitenta

2014-04-17 16:52:00
PRÓCHNIK SA wyznaczenie przez zarząd dnia referencyjnego w procedurze scalenia akcji emitenta

2014-04-17

16:52:00

(PL)-HANDEL-LEKKI-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-PRÓCHNIK SA-PLPRCHK00018-PRÓCHNIK

PRÓCHNIK SA wyznaczenie przez zarząd dnia referencyjnego w procedurze scalenia akcji emitenta

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2014

Zarząd Spółki Próchnik S.A. (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że Zarząd Emitenta, działając:

- w związku z postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2014 roku, na mocy którego Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Emitenta, w zakresie dotyczącym scalenia akcji Emitenta,

- na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w ust 3 pkt b) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 4 marca 2014 roku,

podjął w dniu 16 kwietnia 2014 roku uchwałę w sprawie wyznaczenia na dzień 13 maja 2014 roku Dnia Referencyjnego, tj. dnia według stanu, na który ustalone zostaną stany własności akcji podlegających scaleniu (połączeniu) w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejce powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w wyniku scalenia (połaczenia) akcji Emitenta.

Zarząd Spółki zwraca się do Akcjonariuszy o sprawdzenie stanu posiadania Akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Emitenta w terminie do dnia Referencyjnego, stosownie do zobowiazania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zawartego w ust. 4 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2014 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics