Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PFR Szacunek skonsolidowanego wyniku grupy kapitałowej PFR za okres pierwszego kwartału 2017 roku.

2017-04-21 15:22:29
PFR Szacunek skonsolidowanego wyniku grupy kapitałowej PFR za okres pierwszego kwartału 2017 roku.

Zarząd Premium Food Restaurants S.A. podaje do publicznej wiadomości szacunek skonsolidowanego wyniku grupy kapitałowej PFR za okres pierwszego kwartału 2017 roku w tys. zł.

Zysk netto grupy kapitałowej PFR S.A. w okresie objętym szacunkiem wyniósł 147 tys. zł. przy prognozowanej sprzedaży w wysokości 5 039 tys. zł.
Działania, które wpłynęły na poprawę wyniku to m.in.: zmiana strategii sprzedaży, uruchomiony kanał informacyjny dla klientów 77Sushi na portalach społecznościowych, wzrost marży na sprzedaży o 4 p.p. w stosunku do IV Q 2016r. oraz ograniczenie pewnych kosztów działalności.

Niniejsze szacunki zostały przygotowane przez Spółkę przy poniższych założeniach:
Przychody przyjęto na poziomie wartości zrealizowanej w okresie objętym szacunkiem sprzedaży.
Koszty zostały określone na poziomie kosztów poniesionych i dotyczących okresu objętego szacunkiem.
Podatek dochodowy od osób prawnych bieżący przyjęto na poziomie rzeczywistego podatku do zapłaty i skorygowano go o wpływ podatku odroczonego.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco dokonywał oceny możliwości realizacji szacunków.
Przedstawione szacunki przychodów nie podlegały sprawdzeniu przez biegłego rewidenta.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics