Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PROCHEM SA - zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10%

2013-10-18 18:37:00
PROCHEM SA - zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10%

2013-10-18

18:37:00

(PL)-BUDOWNICTWO-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-PROCHEM SA-PLPRCHM00014-PROCHEM

PROCHEM SA - zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10%

18.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2013

W dniu 18.10.2013 Steve Tappan - udziałowiec spółki Prochem S.A. zawiadomił Zarząd spółki, że łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prochem S.A., zmieniła się o 5,9696%. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prochem S.A. było podjęcie uchwały o rozwiązaniu i zakończeniu działalności oraz o podziale majątku spółki Prochem Holding Spółka Komandytowa M. Garliński (zwana Prochem Holding). Na podstawie uchwały o podziale majątku spółki Prochem Holding, spółka Prochem Holding w dniu 16 października 2013 r. wydała 232.616 akcji Prochem S.A. Wartość jednej przenoszonej akcji ustalono zgodnie z kursem zamknięcia sesji giełdowej z dnia 15 października 2013 roku, tj. 25,50 zł. Łączna wartość przenoszonych akcji wyniosła 5.931.708,00 zł.
Przed zmianą Steve Tappan posiadał 277.181 akcji Prochem S.A., które stanowiły 7,1163% kapitału zakładowego, a akcje te dawały prawo do wykonania 277.181 głosów na walnym zgromadzeniu ak-cjonariuszy Prochem S.A. co odpowiadało 7,1133% ogólnej liczby głosów.
Na dzień niniejszego zawiadomienia całkowity stan posiadanych przez Steva Tappana akcji spółki Prochem S.A. wynosi 509.797 szt., co stanowi 13,0885% kapitału zakładowego, oraz 509.797 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 13,0829% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Prochem S.A.
Jednocześnie Steve Tappan informuje, że w dniu 17 października 2013 roku przystąpił do Porozumienia PHC z innymi osobami, dotyczącego współpracy przy wykonywaniu praw z posiadanych akcji w spółce Prochem Spółka Akcyjna w Warszawie przez byłych wspólników rozwiązanej spółki komandytowej pod firmą "Prochem Holding M. Garliński Spółka komandytowa" z siedzibą w Warszawie.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi pif/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics