Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu
PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu

PRC Zawiadomienie Progress FIZAN o pośrednim zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2017-06-19 18:33:50
PRC Zawiadomienie Progress FIZAN o pośrednim zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna (,,Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 19 czerwca 2017 r. zawiadomienia Altus TFI S.A. (,,Towarzystwo"), dokonanego w imieniu Progress FIZAN (,,Progress FIZAN"), o pośrednim zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 33 i 1/3% oraz 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Stosownie do zawiadomienia, łączny udział funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się pośrednio poniżej progu 33 i 1/3% oraz 33% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Do pośredniego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce doszło na skutek transakcji sprzedaży przez Spółkę Listella S.A. zależną od Progress FIZAN w dniu 12 czerwca 2017 r. poza rynkiem regulowany 250 000 akcji Spółki.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału Progress FIZAN zarządzany przez Towarzystwo posiadał łącznie (za pośrednictwem Listella S.A.) 17 875 252 akcji Spółki, stanowiących 33,46% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 17 875 252 głosów w Spółce, co stanowiło 33,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Bezpośrednio Progress FIZAN nie posiadał akcji Spółki.

Pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki.

Aktualna liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki ora liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału Progress FIZAN zarządzany przez Towarzystwo posiada łącznie (za pośrednictwem Listella S.A.) 17 625 252 akcji Spółki, stanowiących 32,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 17 625 252 głosów w Spółce, co stanowi 32,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Bezpośrednio Progress FIZAN nie posiada akcji Spółki.

Pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 53 425 666. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 53 425 666.

Brak jest innych niż Listella S.A. podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics