Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PROSPER SA terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r.

2010-01-29 13:58:00
PROSPER SA terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r.

2010-01-29

13:58:00

(PL)-HANDEL-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-PROSPER SA-PLPRSPR00046-PROSPER-(PL)-1

PROSPER SA terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r.

29.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2010

Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2010:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
za IV kwartał 2009 r. - 1.03.2010 r.
za I kwartał 2010 r. - 17.05.2010 r.
za III kwartał 2010 r. - 15.11.2010 r.
Zgodnie z ő 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku - 31.08.2010 r.
3. Raport roczny za 2009 rok - 30.04.2010 r.
4. Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok - 30.04.2010 r.
Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z ő 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w związku ze złożonym w dniu 10 grudnia 2009 roku wnioskiem o zniesienie dematerializacji akcji Spółki, po uprawomocnieniu się decyzji Komisji, Spółka straci status spółki publicznej, a w związku z tym publikacja raportów okresowych w niektórych z wymienionych terminów może się nie odbyć.

kom espi mra

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2010-01-29 13:53 PROSPER PROSPER SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r. 8,31 +0,36
2010-01-12 15:37 PROSPER PROSPER SA aneks do umowy kredytowej 8,25 +0,12
2009-12-14 16:09 PROSPER PROSPER SA udzielenie gwarancji dla podmiotu dominującego 8,05 -1,24
2009-12-01 15:14 PROSPER PROSPER SA akcjonariusze - 5% na NWZA 8,03 -1,74
2009-12-01 15:06 PROSPER PROSPER SA tekst jednolity statutu spółki 8,03 -1,74
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2010-02-12 15:29 PROSPER PROSPER SA zniesienie dematerializacji akcji spółki 7,77 +7,21
2010-02-09 15:38 PROSPER PROSPER SA wybór biegłego rewidenta 8,00 -2,88
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics