Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PTI SA ujawnienie stanu posiadania

2013-11-07 17:50:00
PTI SA ujawnienie stanu posiadania

2013-11-07

17:50:00

(PL)-USŁUGI-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SA-PLPTIW000014-PTI

PTI SA ujawnienie stanu posiadania

07.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2013

Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację w sprawie rejestracji 2 350 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Akcyjnej De Molen z siedzibą w Baranowie. W wyniku dokonanej rejestracji akcji serii D został zwiększony udział Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu w kapitale zakładowym De Molen S.A. z siedzibą w Baranowie o ponad 1%, oraz ponad 1% w głosach na walnym zgromadzeniu.

Przed rejestracją akcji serii D Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadało 815 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela De Molen S.A. z siedzibą w Baranowie, które uprawniały do 34,7% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 34,7% głosów na walnym zgromadzeniu.

Po rejestracji akcji serii D Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu posiada 2 074 789 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, co uprawnia obecnie do 44,1% w kapitale zakładowym De Molen S.A. z siedzibą w Baranowie i jednocześnie uprawnia do wykonywania 44,1% głosów na walnym zgromadzeniu.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mraBrak komunikatów spełniających wybrane kryteria


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics