Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ZAP Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.

2017-02-17 14:55:09
ZAP Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
- ze składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji zostali odwołani: Pan Janusz Cendrowski pełniący funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pan Leszek Lewicki,
- w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji zostali powołani: Pan Zbigniew Dżugaj oraz Pan Paweł Mortas,
- funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji powierzono Panu Jackowi Nieściorowi, pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, a także o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia.

Pan Paweł Mortas złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Pawła Mortasa, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Zbigniew Dżugaj oświadczył, iż jego działalność wykonywana poza Spółką jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz, że uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych w PGE Dystrybucja S.A. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Zbigniewa Dżugaja, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu przekazujemy informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics