Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PZU SA deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2012 r.

2013-04-08 13:43:00
PZU SA deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2012 r.

2013-04-08

13:43:00

(PL)-USŁUGI-UBEZPIECZENIA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA-PLPZU0000011-PZU

PZU SA deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2012 r.

08.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 27/2013

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 8 kwietnia 2013 roku postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy
w wysokości 2.564.663.310,00 złotych, czyli 29,70 złotych na jedną akcję.

Wniosek ten zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą PZU SA, zgodnie z ő 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 395 ő 2 pkt 2 ksh oraz ő 18 pkt 2 Statutu PZU SA wniosek ten zostanie przedstawiony
do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: ő 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics