Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

RBW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.06.2017 r.

2017-06-19 16:49:35
RBW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.06.2017 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi (,,Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku:
(1) FLYOO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wynosiła 3.710.000, co stanowiło około 36,04% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.06.2017 r. i stanowi około 17,47% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (21.232.000 głosów) oraz 17,57% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z pominięciem akcji własnych Spółki (21.112.000 głosów);
(2) Elephant Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wynosiła 3.290.000, co stanowiło około 31,96% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.06.2017 r. i stanowi około 15,50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (21.232.000 głosów) oraz 15,58% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z pominięciem akcji własnych Spółki (21.112.000 głosów);
(3) TCZ Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wynosiła 3.220.000, co stanowiło około 31,28% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.06.2017 r. i stanowi około 15,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (21.232.000 głosów) oraz 15,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z pominięciem akcji własnych Spółki (21.112.000 głosów).
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2017 roku reprezentowanych było łącznie 5.184.800 akcji z ogólnej ich liczby 14.552.000 sztuk, dających łącznie 10.294.800 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 21.232.000.
W związku z faktem posiadania przez Spółkę - nabytych w procesie skupu akcji własnych (realizowanym w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży) - łącznie 120.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na mocy którego Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym, w zakresie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki:
(1) łączna liczba akcji, z których można wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 14.432.000 sztuk akcji,
(2) łączna liczba głosów przysługujących z akcji, z których można wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 21.112.000 głosów.

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-08-16 14:49 RAINBOW RBW umowa gwarancji ubezpieczeniowej dla spółki 39,90 -2,26
2017-07-25 16:02 RAINBOW RBW Informacja o przychodach Spółki w miesiącu czerwcu 2017 roku 40,40 -1,24
2017-07-10 12:48 RAINBOW RBW podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej 40,20 -0,40
2017-06-29 12:32 RAINBOW RBW zbycie akcji przez podmiot powiązany 41,45 -0,92
2017-06-28 17:59 RAINBOW RBW Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR 41,45 +0,29
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics