Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ROBYG SA ROBYG SA wykup obligacji serii G

2013-10-02 09:46:00
ROBYG SA ROBYG SA wykup obligacji serii G

2013-10-02

09:46:00

(PL)-BUDOWNICTWO-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-ROBYG SA-PLROBYG00016-ROBYG

ROBYG SA ROBYG SA wykup obligacji serii G

02.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 80/2013

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Zarząd Spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii G Spółki ("Obligacje") wyemitowanych zgodnie z warunkami emisji objętymi propozycją nabycia Obligacji z dnia 13 grudnia 2012 r. ("Warunki Emisji"), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 15 stycznia 2016 roku, działając na podstawie pkt 37 lit. C ppkt. 3 Warunków Emisji podjął w dniu 2 października 2013 roku uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji tj. 80.000 sztuk Obligacji, określając:

1/ dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 7.01.2014 roku; oraz
2/ dzień wypłaty świadczeń z Obligacji na 15.01.2014 roku;

Wykup Obligacji związany jest z zamiarem zwolnienia z hipoteki zabezpieczającej Obligacje, o ustanowieniu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku, odpowiedniej, wydzielonej części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym ROBYG Morena Sp. z o.o., spółki zależnej od Spółki, w celu realizacji na tej części nieruchomości dalszych etapów projektu deweloperskiego Słoneczna Morena.

Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.

Przedterminowy wykup części Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2013-09-27 19:49 ROBYG ROBYG SA zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG SA 2,00 -0,50
2013-09-19 06:12 ROBYG ROBYG SA zbycie pakietu akcji - korekta 2,00 -2,50
2013-09-13 15:34 ROBYG ROBYG SA zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji ROBYG SA 2,02 -0,50
2013-09-13 15:32 ROBYG ROBYG SA zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji spóki. 2,02 -0,50
2013-08-28 21:26 ROBYG ROBYG SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr 1,75 +0,57
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics