Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

SKL Korekta Raportu Nr 22/2017 w sprawie powiadomienia akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

2017-04-21 11:14:53
SKL Korekta Raportu Nr 22/2017 w sprawie powiadomienia akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, że w Raporcie Nr 22/2017 opublikowanym w dniu 6 kwietnia 2017 r. omyłkowo podał ilość akcji posiadanych przez akcjonariusza Pana Sławomira Halabę przed zmianą. Prawidłowa ilość akcji, którą akcjonariusz posiadał przed nabyciem, którego dotyczyło zawiadomienie to 1.286.751 akcji.
Prawidłowa treść raportu w sprawie powiadomienia akcjonariusza o zmianie posiadanego udziały brzmi:
,,Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 6 kwietnia 2017 r. otrzymał od Sławomira Halaby zawiadomienie, iż w wyniku transakcji nabycia 357.998 akcji spółki Skyline Investment S.A., w dniu 5 kwietnia 2017 r. w transakcji poza systemem obrotu nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem (ogłoszonym w dniu 26 stycznia 2017 r. Raportem bieżącym Nr 4/2017) Sławomir Halaba posiadał 1.286.751 akcji, stanowiących 12,87% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 286.751 głosów, co stanowiło 12,87% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień złożenia zawiadomienia Sławomir Halaba posiada łącznie 1.644.749 akcji spółki Skyline Investment S.A., co stanowi 16,45% kapitału zakładowego Spółki i daje 1.644.749 głosów, co stanowi 16,45% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Według złożonego wraz z zawiadomieniem oświadczenia Sławomir Halaba w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów.
Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych Sławomir Halaba oświadczył, że nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania upoważnienia do wykonywania praw głosów na walnym zgromadzeniu."

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics