Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

2012-08-31 08:19:00
SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

				2012-08-31

08:19:00

(PL)-FINANSE-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-KWARTALNY-(PL)-1-SKYLINE INVESTMENT SA-PLSKLNW00011-SKYLINE

SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

31.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2012 PSr


WYBRANE DANE FINANSOWE                         w tys.       zł      w tys.       EUR
                                półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Skonsolidowane dane finansowe                                                 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów      28 548      8 481      6 758      2 138
Zysk (strata) z działalności operacyjnej                51 316       357      12 147       90
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem                50 126       179      11 865       45
Zysk (strata) netto                           50 180       46      11 878       12
w tym zysk mniejszości                          8 702       -35      2 060       -9
Średnia ważona liczba akcji                     10 000 000   10 000 000    10 000 000   10 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej               860     -1 389       204      -350
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej             2 426     -1 102       574      -278
Przepływy pieniężne z działalności finansowej                -9        5       - 2        1
Przepływy pieniężne netto razem                     3 277     -2 486       776      -627
Aktywa obrotowe                             50 358     31 853      11 818      7 990
Aktywa razem                              131 700     50 469      30 906     12 660
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 36 507      3 612      8 567       906
Zobowiązania długoterminowe                       24 143       476      5 666       119
Zobowiązania krótkoterminowe                       8 655      2 472      2 031       620
Kapitał własny                             95 193     46 857      22 533     11 811
Kapitał zakładowy (akcyjny)                       10 000     10 000      2 367      2 521
Liczba akcji (w szt.)                        10 000 000   10 000 000    10 000 000   10 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (zł/EUR)                 5,02      0,00       1,19      0,00
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (zł/EUR)                9,52      4,69       2,23      1,18
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (z zł/EUR)             5,02      0,00       1,19      0,00
Jednostkowe dane finansowe                                                   
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów        158       561        37       41
Zysk (strata) z działalności operacyjnej                 -752      -387       -178       -97
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem                 519        8       123        2
Zysk (strata) netto                            744       -7       176       -2
Średnia ważona liczba akcji                     10 000 000   10 000 000    10 000 000   10 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej              -168      -458       -40      -115
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej             2 712     -2 223       642      -559
Przepływy pieniężne z działalności finansowej               -23       33        -5        8
Przepływy pieniężne netto razem                     2 521     -2 648       597      -666
Aktywa obrotowe                             34 529     40 185      8 103     10 016
Aktywa razem                              44 693     44 937      10 488     11 201
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                   320       585        75       146
Zobowiązania długoterminowe                         24       68        6       17
Zobowiązania krótkoterminowe                        151       112        35       28
Kapitał własny                             44 373     44 352      10 503     11 160
Kapitał zakładowy (akcyjny)                       10 000     10 000      2 367      2 516
Liczba akcji (w szt.)                        10 000 000   10 000 000    10 000 000   10 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (zł/EUR)                 0,074      0,00      0,018      0,00
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (zł/EUR)                4,44      4,44       1,05      1,11
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (zł/EUR)             0,074      0,00      0,018      0,00

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi 

kom espi zdz
			
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-01-11 15:36 SKYLINE SKL Zawarcie umowy znaczącej 0,94 +1,06
2017-12-29 08:57 SKYLINE SKL Emisja obligacji serii C 0,74 +1,35
2017-12-18 15:37 SKYLINE SKL zmiana harmonogramu warunków oferty sprzedaży udziałów Skyline Venture sp. z o.o. s.k.a. 0,75 -1,33
2017-12-13 16:50 SKYLINE SKL Emisje obligacji spółki zależnej 0,74 +1,35
2017-12-08 17:32 SKYLINE SKL Emisja obligacji serii B 0,74
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
 • Ostatnio
  oglądane
 • Mój
  portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics