Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

SMK Zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2017-02-17 15:29:32
SMK Zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd spółki Premium Fund S.A. (dotychczasowa nazwa Exchange Invest S.A). z siedzibą w Warszawie (,,Emitent", ,,Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17.02.2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 10.02.2017 roku, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymane od Main Switch LLC siedzibą w z siedzibą w stanie Delaware w USA o następującej treści:

ZAWIADOMIENIE ZGODNIE Z ART. 69 UST. 1 PKT 1
USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

W związku z:
Informacją powziętą w dniu 09.02.2017 roku z raportów bieżących Emitenta publikowanych w strumieniu EBI;
Działając zgodnie:
z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.);
Zobowiązany do zawiadomienia:
Main Switch LLC. z siedzibą w stanie Delaware w USA (adres: 1201 Orange Street, apartament 600, miasto Wilmington, hrabstwo New Castle, stan Delaware, USA), w imieniu swoim zawiadamia, że:
Przedmiot zawiadomienia:
W związku z rejestracją w dniu 3.02.2017 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o nazwie Premium Fund S.A. (nazwa założycielska to : ,,Smoke Shop") o numerze KRS 0000363503 (,,Emitenta") udział Main Switch LLC w kapitale zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta uległ zwiększeniu.
Przyczyna zawiadomienia:
Zmiana udziału Main Switch LLC w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 327.050,00 zł do kwoty 4.452.050,00 zł w drodze emisji 41.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr każda.
Przed rejestracją kapitału zakładowego:
Main Switch LLC nie posiadał akcji Emitenta.
Po rejestracji kapitału zakładowego:
Main Switch LLC posiada 40.625.000 sztuk akcji Emitenta stanowiących 91,25 % jej kapitału zakładowego uprawniających do 40.625.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 91,25% ogólnej liczby głosów.
Pozostałe zawiadomienia:
1. Main Switch LLC informuje, że brak jest podmiotów zależnych od Main Switch LLC., posiadających akcje Emitenta, a także nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Main Switch LLC. akcji na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
2. Main Switch LLC nie posiada także instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Emitenta, ani instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, o których mowa powyżej.Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics