Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

STX Liczba akcji objętych dywidendą

2017-04-21 14:40:39
STX Liczba akcji objętych dywidendą

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 roku, zgodnie z cyklem rozrachunkowym obowiązującym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., nastąpiło rozliczenie transakcji zbycia przez Emitenta 9.624 (słownie: dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2017 z 19 kwietnia 2017 roku.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku Emitent informuje, że liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy).

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętą w dniu 13 kwietnia 2017 roku:

1) wysokość dywidendy to kwota 44.507.164,14 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote czternaście groszy);
2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 18 groszy (słownie: osiemnaście groszy);
3) dzień dywidendy to 24 kwietnia 2017 roku;
4) termin wypłaty dywidendy to 16 maja 2017 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie (informacje bieżące i okresowe) oraz § 5 ust. 1 pkt 6 i § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics