Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

STP Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2016 roku

2017-02-17 09:00:54
STP Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2016 roku

W związku z przyjęciem przez Stalprodukt S.A. (Emitent, Spółka) Indywidualnych Standardów Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalproduktu w IV kwartale 2016 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w IV kwartale 2016 r. wyniósł 105 223 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł 81 840 tys. zł.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2017 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 10.01.2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics