Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2017-06-19 15:18:33
STP Wypłata dywidendy

Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259), Zarząd Stalprodukt S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 16 740 801,00 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 3,00 zł brutto.
3. Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 5.580.267 szt.
4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 lipca 2017 r.
5. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 31 lipca 2017 r.

Wczesniejsze komunikaty
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics