Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GRUPA AZOTY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

2014-08-14 06:42:20
GRUPA AZOTY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

				
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 5 073 146 5 247 046 1 214 136 1 245 146
Zysk na działalności operacyjnej 285 427 788 152 68 310 187 032
Zysk przed opodatkowaniem 284 188 829 591 68 014 196 865
Zysk netto 234 686 770 518 56 166 182 847
Całkowite dochody ogółem 226 037 737 507 54 097 175 014
Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 2,11 7,56 0,50 1,79
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 416 115 755 106 99 587 179 190
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (170 570) (5 564) (40 822) (1 320)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (351 649) (273 320) (84 159) (64 860)
Przepływy pieniężne netto, razem (106 104) 476 222 (25 393) 113 009
Środki pieniężne na początek okresu 713 024 243 440 170 645 57 769
Środki pieniężne na koniec okresu 606 853 721 962 145 236 171 325
Aktywa trwałe 6 596 727 6 635 580 1 585 409 1 600 014
Aktywa obrotowe 3 070 391 3 325 950 737 915 801 975
Zobowiązania długoterminowe 1 362 167 1 412 617 327 373 340 619
Zobowiązania krótkoterminowe 1 842 043 2 278 262 442 703 549 349
Kapitał własny 6 462 908 6 270 651 1 553 248 1 512 020
Kapitał zakładowy 495 977 495 977 119 199 119 593
Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli 719 118 709 194 172 828 171 005
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 912 886 966 804 218 477 229 427
Zysk na działalności operacyjnej 4 202 18 858 1 006 4 475
Zysk przed opodatkowaniem 256 803 136 590 61 460 32 413
Zysk netto 255 730 134 791 61 203 31 986
Całkowite dochody ogółem 254 538 97 435 60 918 23 122
Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 2,58 1,40 0,62 0,33
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 975) 51 119 (1 191) 12 131
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 223 761 (277 261) 53 552 (65 795)
Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej (201 322) 164 298 (48 182) 38 989
Przepływy pieniężne netto, razem 17 464 (61 844) 4 180 (14 676)
Środki pieniężne na początek okresu 6 349 66 992 1 519 15 897
Środki pieniężne na koniec okresu 23 813 5 148 5 699 1 222
Aktywa trwałe 4 874 481 4 883 941 1 171 497 1 177 648
Aktywa obrotowe 499 578 491 865 120 065 118 602
Zobowiązania długoterminowe 535 469 617 167 128 691 148 815
Zobowiązania krótkoterminowe 620 010 774 758 149 009 186 815
Kapitał własny 4 218 580 3 983 881 1 013 862 960 619
Kapitał zakładowy 495 977 495 977 119 199

kom espi zdz

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics