Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

TELFORCEONE SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

2014-08-28 02:08:05
TELFORCEONE SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

				
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
Przychody ze sprzedaży 126 902 65 466 30 371 15 535
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 071 3 335 1 453 791
Zysk brutto 4 029 1 495 964 355
Zysk netto 3 369 1 395 806 331
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -13 159 1 861 -3 163 442
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -928 -166 -223 -39
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 10 944 -1 517 2 630 -360
Przepływy pieniężne netto, razem -3 143 178 -755 42
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE półrocze / 2014 31.12.2013 półrocze / 2014 31.12.2013
Aktywa razem 156 459 152 473 37 602 36 765
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 708 73 288 17 955 17 672
Zobowiązania długoterminowe 18 776 20 110 4 512 4 849
Zobowiązania krótkoterminowe 55 932 53 178 13 442 12 823
Kapitały własne 81 751 79 185 19 647 19 094
Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 970 1 976
Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
Zysk na 1 akcję (w zł.) 0,41 0,17 0,10 0,04
AKtywa netto na 1 akcję (w zł.) 9,97 9,66 2,40 2,33
WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ TELFORCEONE półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 637 35 389 17 384 8 398
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 272 2 396 544 569
Zysk (strata) brutto 1 115 551 267 131
Zysk (strata) netto 944 692 226 165
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 615 72 -626 17
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -530 -284 -127 -67
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2839 123 679 29
Przepływy pieniężne netto, razem -306 -89 -73 -21
JEDNOSTKOWE DANE BILANSOWE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ TELFORCEONE S.A. półrocze / 2014 31.12.2013 półrocze /2014 31.12.2013
Aktywa razem 134 111 131 327 32 231 31 666
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 643 47 984 12 171 11 570
Zobowiązania długoterminowe 17 302 18 312 4 158 4 416
Zobowiązania krótkoterminowe 33 341 29 672 8 013 7 155
Kapitały własne 83 469 83 343 20 060 20 096
Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 970 1 976
Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
Zysk na 1 akcję (w zł) 0,12 0,08 0,03 0,02
Aktywa netto na 1 akcję (w zł) 10,18 10,17 2,45

kom espi zdz

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics