Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

T2P Projekt Spółki został zakwalifikowany do dofinansowania w Programie Badawczym Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2017-04-21 09:07:53
T2P Projekt Spółki został zakwalifikowany do dofinansowania w Programie Badawczym Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z 20 stycznia 2017 r. raportu bieżącego nr 8/2017 z 20 lutego 2017 r., oraz raportu bieżącego nr 29/2017 z 22 marca 2017 r. Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", ,,Emitent") informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2017 roku za pośrednictwem strony internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Spółka pozyskała informację o zakończeniu oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Programu sektorowego PBSE (konkurs 8/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 ,,Sektorowe programy B+R" POIR 2014-2020. Do dofinansowania został zakwalifikowany wniosek Spółki pt. "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą _BioCHP_ dla energetyki rozproszonej".

Koszt całkowity/ kwalifikowalny projektu wynosi 2 044 404,61 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania 1 595 829,65 zł.
Rekomendowana kwota dofinansowania 1 595 829,65 zł.

Wniosek został zgłoszony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA. Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R. Program sektorowy: PBSE. Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023.

Informacja o przyznaniu dofinansowania jest dostępna pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/aktualnosci/art,5129,zakonczenie-oceny-merytorycznej-projektow-zlozonych-w-ramach-programu-pbse-dzialanie-1-2-po-ir-sektorowe-programy-br-konkurs-81-.html

Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach w sprawie wniosku.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics