Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

TETA SA zawarcie umowy inwestycyjnej

2008-03-26 17:30:00
TETA SA zawarcie umowy inwestycyjnej

2008-03-26

17:30:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-TETA-(PL)

TETA SA zawarcie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący 20/2008
Zarząd Spółki informuje na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, że w dniu 26 marca 2008 roku została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Bożeną i Jarosławem Szawlis oraz TETA S.A. Na warunkach, w sposób i w terminach ustalonych w przedmiotowej umowie, TETA S.A. dokona inwestycji kapitałowej w InsERT, której ostatecznym efektem będzie posiadanie przez TETA S.A. nie mniej niż 35% (trzydzieści pięć procent) zarejestrowanego kapitału zakładowego spółki InsERT S.A. Łączna wartość inwestycji według zapisów umowy nie przekroczy 19 mln zł.
Celem inwestycji TETA będzie wzmocnienie pozycji Grupy kapitałowej TETA na rynku oprogramowania biznesowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Umowa inwestycyjna przewiduje zakończenie transakcji najpóźniej do dnia 30 września 2008 r. Kara umowna dla stron za niewykonanie postanowień umowy inwestycyjnej wynosi 2 mln zł. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia każdej ze stron do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tej kary. Pozostałe warunki umowy w sposób znaczący nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku. Źródłem finansowania nabytych udziałów będą środki własne Spółki oraz finansowanie zewnętrzne. Pomiędzy stronami umowy nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe oraz inne. Wartość umowy inwestycyjnej stanowi ponad 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi aktywa o znacznej wartości.

kom espi abs/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics