Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ORANGE POLSKA SA Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy.

2014-02-06 18:27:00
ORANGE POLSKA SA Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy.

2014-02-06

18:27:00

(PL)-TELEKOMUNIKACJA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-ORANGE POLSKA SA-PLTLKPL00017-TPSA

ORANGE POLSKA SA Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy.

06.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2014

Na podstawie ő 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez Orange Polska S.A.

1.W dniu 5 lutego 2014 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 28 500 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 26 500 000 zł z datą wykupu w dniu 5 marca 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,29% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 lutego 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2.W dniu 6 lutego 2014 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 55 500 000 zł, w tym:
3.Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 lutego 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
a)Emisja o wartości 5 500 000 zł z datą wykupu w dniu 13 lutego 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o.,
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. Orange Polska S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Orange Polska.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 6 lutego 2014 r. 320 480 000 zł.

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics