Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

UNI Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 r.

2018-06-13 17:57:26
UNI Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 r.

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. obradujące w dniu 13 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 20 gr (dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Łączna wartość dywidendy wynosi 6 814 126,80 zł (słownie: sześć milionów osiemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 80/100).

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 r. wyłączono 1.000.000 akcji własnych Spółki nabytych w dniu 7 lutego 2017 r. Tym samym wypłatą dywidendy zostaną objęte 34.070.634 (trzydzieści cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcje.

Dzień dywidendy (D) ustalono na dzień 25 czerwca 2018 r.
Dzień wypłaty dywidendy (W) ustalono na dzień:
- 9 lipca 2018 r. - pierwsza rata w kwocie 5 110 595,10 zł (tj. 0,15 zł na akcję);
- 20 września 2018 r. - druga rata w kwocie 1 703 531,70 zł (0,5 zł na akcję).

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics