Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

UNI Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

2018-06-13 17:51:26
UNI Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. (ZWZ).

ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zaś do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Emitent wyjaśnia, że w zakresie dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2017 rok oraz sprawozdania finansowe za ten okres będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 8-10 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 marca 2018 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok, które było przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 6 przyjętego porządku obrad ZWZ zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 17 maja 2018 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Załączniki
Pobierz załącznik 1
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics