Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

UNI Zawarcie przez Konsorcjum z UNIBEP jako Liderem umowy na realizację budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka ?Sokółka.

2017-02-17 11:57:27
UNI Zawarcie przez Konsorcjum z UNIBEP jako Liderem umowy na realizację budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka ?Sokółka.

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 lutego 2017 r. konsorcjum firm UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Członek Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na wykonanie inwestycji pn. ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka - Sokółka wraz z obejściami miejscowości" (Inwestycja).

Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający).

Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 67,4 mln zł netto, przy czym udział Emitenta w Konsorcjum został określony na 92,86 %, co odpowiada kwocie ok. 62,5 mln zł netto.

Zakończenie realizacji Inwestycji nastąpi w III kwartale 2018 r.

Umowa nakłada na Konsorcjum obowiązek zapłaty kar umownych m.in. za opóźnienie w realizacji robót oraz innych obowiązków Konsorcjum, a także za odstąpienie od Umowy, przy czym Umowa nie zawiera ograniczenia odnoszącego się do limitu tych kar. Jednocześnie jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody dopuszczona została możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, nie odbiegają od typowych rozwiązań przyjmowanych w umowach realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics