Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

VKT Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

2017-07-17 16:45:06
VKT Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Zarząd Vakomtek SA (,,Emitent", ,,Spółka") informuje, że otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wyrok w sprawie z powództwa Ledolux Sp. z o.o. przeciwko Vakomtek SA o zapłatę łącznej kwoty 1.053.298,64 PLN.

Zgodnie z treścią wskazanego wyroku, Sąd Arbitrażowy zasądził od Vakomtek S.A. na rzecz Ledolux Sp. z o.o. łącznie kwotę 956.236,06 złotych wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie w wysokości 10% w skali roku od dnia 17 stycznia 2016 do dnia zapłaty oraz 97.062,58 złotych tytułem opłat związanych z postępowaniem przez Sąd Arbitrażowy.

Powyższy spór dotyczy rozliczenia pomiędzy Emitentem a Ledolux Sp. z o.o. Powodem sporu było wykrycie przez Emitenta niezgodności w produktach dostarczanych przez Ledolux Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektronicznego (Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1089) oraz niedokonanie płatności z tytułu przekazanego Emitentowi towaru.

Zarząd Spółki informuje, że Spółka podejmie dalsze działania w celu ugodowego zakończenia sporu. Prowadzone są negocjacje ze Spółką Ledolux Sp. z o.o., Emitent nie wyklucza również złożenia skargi do właściwego sądu powszechnego.

Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics