Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

VST Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2017 roku.

2017-06-19 16:47:38
VST Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2017 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (,,Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła z dniem dzisiejszym uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18, wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 186 do:
a) dokonania przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2017 r.- 30.06.2017 r. oraz przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2017 r. - 30.06.2017 r.
b) dokonania badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r. oraz badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2017 r. -31.12.2017 r.
Umowa z firmą audytorską Mazars Audyt Sp. z o.o. została zawarta na rok obrotowy 2017.
Spółka korzystała dotychczas z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Mazars & Guérard Audyt Sp. z o.o.) w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2009 roku oraz za III kwartał 2009 roku oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. W 2009 roku Spółka korzystała również z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. w zakresie doradztwa podatkowego związanego z transakcją zbycia nieruchomości.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics