Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ZMT Informacja o zawarciu przez Emitenta, porozumienia z TDJ Equity III Sp. z o.o. w sprawie obniżenia ceny za udziały Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

2017-02-17 17:33:35
ZMT Informacja o zawarciu przez Emitenta, porozumienia z TDJ Equity III Sp. z o.o. w sprawie obniżenia ceny za udziały Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej ,,Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 5/2017 informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z TDJ EQUITY III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (,,Sprzedający") porozumienie, na mocy którego, mając na uwadze m.in. istotną zmianą otoczenia rynkowego w stosunku do okresu, w którym Emitent nabył od Sprzedającego udziały Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, w szczególności spowolnienie w sektorze Oil & Gas, strony zmodyfikowały postanowienia Umowy sprzedaży udziałów z dnia 27 stycznia 2016 roku w ten sposób, że uzgodniły obniżenie ceny zakupu udziałów Fugo Zamet sp. z o.o. z kwoty 46.000.000,00 zł (czterdzieści sześć milionów złotych) do kwoty 28.860.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) za wszystkie udziały.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że w świetle obniżenia ceny za udziały Fugo Zamet sp. z o.o., cała cena nabycia została już uregulowana ze środków pochodzących z emisji akcji przeprowadzonej na mocy uchwały Zarządu z dnia 27 stycznia 2016 roku. Tym samym, w związku § 6 ust. 6 Statutu Emitenta, Zarząd nie jest już upoważniony do dalszych emisji akcji w ramach kapitału docelowego, którego wysokość została określona w § 6 ust. 4 Statutu, bowiem pozyskał już, w ramach emisji o której mowa powyżej, całość środków na sfinansowanie transakcji nabycia udziałów Fugo Zamet Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics