Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ZETKAMA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

2014-08-28 06:07:27
ZETKAMA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

				
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
Przychody ze sprzedaży 158.094 151.167 37.836 35.873
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20.340 17.708 4.868 4.202
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21.022 18.899 5.031 4.485
Zysk (strata) netto 17.516 16.224 4.192 3.850
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 17.464 16.145 4.180 3.831
Zysk na akcję (PLN; EUR) 3,56 3,29 0,85 0,78
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 3,56 3,29 0,85 0,78
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 20.534 10.290 4.914 2.442
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7.443) (4.154) (1.781) (986)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (9.136) (9.577) (2.186) (2.273)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3.955 (3.441) 947 (817)
Aktywa 254.664 235.448 61.204 54.386
Zobowiązania długoterminowe 20.054 26.488 4.820 6.118
Zobowiązania krótkoterminowe 64.262 65.107 15.444 15.039
Kapitał własny 170.348 143.853 40.940 33.229
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 169.386 141.932 40.709

kom espi zdzBrak komunikatów spełniających wybrane kryteria


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics