Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ZUE Zawarcie z AXA TUiR S.A. umowy zlecenia udzielania gwarancji w ramach limitu.

2017-02-17 08:32:35
ZUE Zawarcie z AXA TUiR S.A. umowy zlecenia udzielania gwarancji w ramach limitu.

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 17 lutego 2017 r. została podpisana z AXA TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie (Gwarant) umowa zlecenia udzielania gwarancji kontraktowych w ramach limitu do maksymalnej wysokości 42 mln zł dla wszystkich udzielanych gwarancji, w tym do 25 mln zł dla gwarancji zapłaty wadium a do 20 mln zł dla pojedynczej gwarancji (Umowa). Wskazane powyżej limity mają charakter odnawialny.

Termin obowiązywania Umowy został ustalony na 28 lutego 2018 r.

Na podstawie Umowy Gwarant będzie wydawał na zlecenie Spółki na rzecz wskazanych przez Spółkę podmiotów gwarancje takie jak: zapłaty wadium, zwrotu zaliczki, należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.

Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Gwaranta wynikających z tytułu obowiązku zwrotu kwot wypłaconych z gwarancji stanowią 3 weksle ,,in blanco" wystawione przez Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Wczesniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics