Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PMG Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2015 i nr 7/2015 o informacje dotyczące powołanych osób nadzorujących.

2015-07-02 15:27:11
PMG Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2015 i nr 7/2015 o informacje dotyczące powołanych osób nadzorujących.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2015 i nr 7/2015 z 12 czerwca 2015 r. Zarząd PEMUG S.A. przekazuje poniżej do publicznej wiadomości uzupełnione informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z przebiegiem pracy zawodowej osób powołanych w dniu 12 czerwca 2015 r. do Rady Nadzorczej Emitenta.

1.Tomasz Domogała

Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA).
Pan Tomasz Domogała karierę rozpoczął w NATURIS Sp. z o.o. w Warszawie w 2003 roku. Do roku 2005 pracował również w Fabryce Maszyn "Famur" S.A. w Katowicach jako Referent ds. Rozwoju oraz w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. w Nowym Sączu na podstawie umowy zlecenia. Od 2004 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w szeregu przedsiębiorstw:
o FAMUR S.A. w Katowicach (2004 - do chwili obecnej);
o Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych "Silesia" S.A. w Katowicach (2008);
o Pioma - Odlewnia Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim (2010 do chwili obecnej);
o Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. w Śremie (2010 do chwili obecnej)
o Gerlach S.A. w Drzewicy (2010 do chwili obecnej);
o PEMUG S.A. (2010 do chwili obecnej);
o TDJ S.A. w Katowicach (2010 do chwili obecnej);
o Zamet Industry S.A. w Piotrkowie Trybunalskim (2010 do chwili obecnej);
o Zamet-Budowa Maszyn S.A. w Tarnowskich Górach (2010 do chwili obecnej);
o Polska Grupa Odlewnicza S.A. w Katowicach (kwiecień 2011 do chwili obecnej)
o FPM S.A. (od 2015 do chwili obecnej)
o FABRYKA MASZYN "GLINIK" S.A.(od 2011 do chwili obecnej)

Ponadto od 2010 roku jest Doradcą Zarządu w TDJ ESTATE Sp. z o. o. w Katowicach.
Pan Tomasz Domogała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2.Czesław Kisiel

Pan Czesław Kisiel ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Dodatkowo kandydat do Rady Nadzorczej ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Pan Czesław Kisiel w latach 1990-1997 zajmował dyrektorskie i specjalistyczne stanowiska w jednostkach: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Hurtownia Mięsa "Brado" w Katowicach, Dom Handlowy "Brado" S.A. w Katowicach, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w Warszawie, Agencja Rynku Rolnego w Warszawie; aby w 1998 roku objąć pierwsze stanowisko Prezesa Zarządu w spółce Weglokoks-Agro Sp. z o.o. w Katowicach. Od tego czasu sprawował funkcje Prezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej w szeregu przedsiębiorstw:
o Weglokoks-Agro Sp. z o.o. w Katowicach - Prezes Zarządu (1997-1998)
o Kinoplex-Silesia Sp. z o.o. w Katowicach - Prezes Zarządu (1998-2004)
o Fundacja Arcybiskupa Katowickiego na Rzecz Rozwoju Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Prezes Zarządu (2001-2005)
o Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Prezes Zarządu (2004-2006)
o Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. we Wrocławiu - Prezes Zarządu (2004-2005)
o Lodus Sp. z o.o. w Będzinie - Prezes Zarządu (2004-2005)
o Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie - Członek Rady Nadzorczej (2005)
o Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej
o Fabryka Maszyn Górniczych "PIOMA" S.A. w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Zarządu (2006)
o FAMUR S.A. w Katowicach - Konsultant Zarządu (2006)
o Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju - Członek Rady Nadzorczej (2006-2008)
o TDJ Investments Sp. z o.o. w Katowicach - Prezes Zarządu (2007-2010)
o"TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SILESIA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI Członek Rady Nadzorczej (2008- 2013)
o Zamet - Budowa Maszyn S.A. w Tarnowskich Górach - Członek Rady Nadzorczej (2008-2009, 2015-obecnie)
o Zamet-Budowa Maszyn S.A. w Tarnowskich Górach - Wiceprezes Zarządu (2009)
o FAMUR S.A. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (2009-obecnie)
o TDJ ESTATE sp. z o.o. (dawniej S.K.A. Sp. z o.o.) w Tychach - Prezes Zarządu (2009-2012)
o Przedsiębiorstwo Usługowe "AB Consulting" Sp. z o.o. w Opolu - Prezes Zarządu 2010
o"Pemug Inwestycje i Sprzęt" Sp. z o.o. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (2010)
o REMAG S.A. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (2010- III.2011)
o TDJ S.A. w Katowicach - Prezes Zarządu (2010-obecnie)
o PEMUG S.A. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (2010- obecnie)
o Zamet Industry S.A. w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej (2010- obecnie)
o Polska Grupa Odlewnicza S.A. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (2011-obecnie)
o FABRYKA MASZYN "GLINIK" Członek Rady Nadzorczej ( 2011-obecnie)
o Fugo Odlew Sp. z o.o. w likwidacji Członek Rady Nadzorczej 2014-obecnie)
o FUGO S.A. Członek Rady Nadzorczej (2014- obecnie)
o FAMUR FAMAK S.A. Członek Rady Nadzorczej (2014 -obecnie)
o FPM S.A. Członek Rady Nadzorczej (2015 -obecnie)

Pan Czesław Kisiel pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Świętochłowicach. Spółka została postawiona w stan likwidacji uchwałą wspólników z dnia 30 listopada 2007r. Powołanie pana Czesława Kisiela do Rady Nadzorczej tej spółki nastąpiło po postawieniu Zakładów Mechanicznych ZGODA Sp. z o.o. w stan likwidacji. W dniu 28 lipca 2008r. nastąpiło zakończenie likwidacji i wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Pan Czesław Kisiel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3.Beata Zawiszowska

Pani Beata Zawiszowska koordynuje księgowość i finanse Grupy FAMUR, odpowiada m.in. za dostosowywanie nowych spółek w Grupie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i pozyskiwanie finansowania. Od 1998 r. Pani Beata Zawiszowska zasiadała w zarządach spółek powiązanych z głównym akcjonariuszem. Od 2002 r. Pani Beata Zawiszowska zasiada w Zarządzie FAMUR S.A. Pani Beata Zawiszowska posiada wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie.

Pani Beata Zawiszowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PEMUG Spółka Akcyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4.Agnieszka Mikuła-Palik

Pani Agnieszka Mikuła-Palik ukończyła Uniwersytet Śląski na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach uzyskując wpis na listę radców prawnych. Pani Agnieszka Mikuła-Palik ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Pani Agnieszka Mikuła-Palik począwszy od 2004 r. zatrudniona była kolejno na stanowiskach: prawnik oraz radca prawny prowadząc bieżącą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.
o Komisja krajowa WZZ "Sierpień 80" (2004-VI.2005)
o Kancelaria Radcy Prawnego Elżbieta Kosterska - asystent radcy (VI.2005-I.2006)
o Kancelaria Radców Prawnych Korczyński & Grochalski Sp. P. - prawnik, radca prawny (2006-2010)
o TDJ S.A. - radca prawny (2010- obecnie)

Pani Agnieszka Mikuła-Palik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics