Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

U2K powołanie członków RN

2015-07-01 13:03:19
U2K powołanie członków RN

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 wzw, z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 roku powołało na Członków Rady Nadzorczej Emitenta do zakończenia bieżącej kadencji Pana Jarosława Gębusia oraz Pana Piotra Zająca .


Życiorysy zawodowe nowo powołanych Czlonków Rady Nadzorczej Emitenta :

Pan Jarosław Gębuś - absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, specjalność -finanse i bankowość. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie doradztwa ekonomicznego oraz prawa gospodarczego, działając w ramach Grupy Doradztwa Prawnego EX Lego z siedzibą we Wrocławiu, której jest partnerem.
Przebieg pracy zawodowej;
od 2013 roku - członek Rady Nadzorczej West Real Estate S.A.,
od 2012 roku - komandytariusz i prokurent w Kancelarii Prawnej EX LEGE spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,
od 2007 roku - partner w Grupie Doradztwa Prawnego EX Legc,
w latach 2001-2007 - pełnomocnik w Kancelarii Prawnej CAUSA z siedzibą we Wrocławiu,
w latach 1999-2001 Menadżer ds. kontraktów w Inteligentny Budynek - Integracja Systemów Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu."

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 SystemyTeleinformatyczne SA Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Zając - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autor prac naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi i controilingu personalnego, publikowanych w czasopismach zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Bierze aktywny udział w badaniach naukowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak również uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w tej tematyce.
Przebieg pracy zawodowej:
od 2013 - członek Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Kotłów " Sefako" SA " w Sędziszowie,
w roku 2012 - członek Rady Nadzorczej Spółki " Uzdrowisko Wysowa SA" w Wysowej Zdroju,
od 2010 - adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
od 2010 - adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkołe Ekonomii
i Informatyki w Krakowie,
2007-2015 - konsultant do spraw personalnych OXYGEN KROSNO S.C. oraz PHU ERGAS,
2004 - 2010 - asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy AE w Krakowie, obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie".
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 SystemyTeleinformatyczne SA Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-08-17 15:07 UNIMA U2K Aneks do znaczącej umowy 3,71 -0,27
2017-08-07 13:08 UNIMA U2K aneks do znaczącej umowy 3,72 -0,81
2017-07-25 12:47 UNIMA U2K Aneks do znaczącej umowy 3,72 -0,54
2017-07-25 12:45 UNIMA U2K Zawarcie znaczącej umowy 3,72 -0,54
2017-07-18 12:09 UNIMA U2K Aneks do znaczącej umowy 3,77 -1,33
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics