Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

YWL zmiany w składzie Zarządu

2015-07-02 16:06:58
YWL zmiany w składzie Zarządu

Zarząd Yawal S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Yawal S.A. na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 r. podjęła uchwały o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu - Pana Bartosza Marczuka oraz odwołaniu z funkcji Członka Zarządu - Pana Piotra Dziadka.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pani Magdaleny Jagiełło w skład Zarządu Yawal S.A. i powierzeniu jej funkcji Prezesa Zarządu.
Pani Magdalena Jagiełło jest absolwentem studiów licencjackich w Wyższej Szkoły Biznesu - National Business University / MBA na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży aluminiowej. W latach 1996 - 2009 związana była z Grupą Norsk Hydro AS / Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o. gdzie obejmowała stanowiska Kierownika Działu Sprzedaży, PO Dyrektora Sprzedaży. W okresie 2004-2006 była odpowiedzialna za wdrożenie SAP z zakresu SD.
W 2009 roku zatrudniona w EKO ŚWIAT Sp. z o.o. w roli Dyrektora ds. Rozwoju.
W latach 2010 - 2011 Pani Magdalena objęła stanowisko Dyrektora Handlowego w spółce zależnej Final S.A.
W latach 2011 - 2012 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Operacyjnego w Kloeckner Stal i Metal Polska Sp. z o.o.
Od 2012 roku ponownie związana z Final S.A., w której pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołana Prezes Zarządu nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Yawal S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołania jej do Zarządu Yawal S.A. o których mowa w art. 18 k.s.h.; nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Wczesniejsze komunikaty
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2015-10-21 16:30 YAWAL YWL Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki 4,70 -3,19
2015-10-07 13:03 YAWAL YWL Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji Emitenta 6,50 -23,08
2015-08-28 17:50 YAWAL YWL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 6,88
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics