Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-08-17 16:17 MOSTALZAB MSZ Podjęcie decyzji o wyodrębnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeznaczeniu jej do sprzedaży 0,86 -3,49
2017-08-17 16:11 VIGOSYS VGO Podwyższenie kapitału zakładowego VIGO WE INNOVATION Sp. z o.o. ("Inkubator") 342,00 -0,29
2017-08-17 16:07 FABRYKAKD FKD Zawiadomienie osób zobowiązanych ? transakcja na akcjach emitenta - korekta 1,51 +1,99
2017-08-17 16:02 MENNICA MNC Informacja o braku wyboru oferty Emitenta 18,22 +0,05
2017-08-17 16:00 FABRYKAKD FKD zakończenie subskrypcji akcji serii D 1,51 +1,99
2017-08-17 15:47 MFO MFO wstępne dane finansowe za I półrocze 2017 36,84 -4,72
2017-08-17 15:37 HERKULES HRS zawarcie znaczącej umowy 4,01 -0,50
2017-08-17 15:34 KOPEX KPX drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki 4,03 +0,50
2017-08-17 15:32 KERDOS KRS złożenie do KRS wniosku o scalenie akcji 0,04 +25,00
2017-08-17 15:32 MANGATA MGT NWZ - projekty uchwał: wypłata dla akcjonariuszy z części kapitały własnego 111,00 -0,90
2017-08-17 15:26 MANGATA MGT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. 111,00 -0,90
2017-08-17 15:20 ACTION ACT zażalenie Urzędu Skarbowego na postanowienie oddalające sprzeciw do spisu wierzytelności 4,39 -2,05
2017-08-17 15:18 MANGATA MGT wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ 111,00 -0,90
2017-08-17 15:13 ATENDE ATD Wezwanie do podpisania umowy 5,20 -1,92
2017-08-17 15:09 CIGAMES CIG Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. 1,21 -0,83
2017-08-17 15:07 UNIMA U2K Aneks do znaczącej umowy 3,71 -0,27
2017-08-17 15:07 ACTION ACT II Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia 4,39 -2,05
2017-08-17 15:05 LCCORP LCC Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR 2,03 +0,99
2017-08-17 15:05 ALCHEMIA ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. 5,04 -0,99
2017-08-17 15:00 GTC GTC wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 9,02 +0,11
2017-08-17 14:58 ACTION ACT Postanowienie Sądu ? wykreślenie zastawu rejestrowego. 4,39 -2,05
2017-08-17 14:42 HERKULES HRS Zatwierdzenie, przez PARP, wniosku spółki zależnej Gastel Prefabrykacja S.A. do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020. 4,01 -0,50
2017-08-17 14:34 BIOGENED BGD Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
2017-08-17 14:32 IDEON IDE Dalszy przebieg postępowania układowego IDEON S.A.
2017-08-17 14:17 ZUE ZUE umowa z podwykonawcą 9,33 -4,18
2017-08-17 14:14 OPENFIN OPF UZUPEŁNIENIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO ZAKOŃCZENIA OFERTY PUBLICZNEJ AKCJII SERII E OPEN FINANCE S.A. 2,16 +1,85
2017-08-17 13:43 PBG PBG Doręczenie apelacji od postanowienia Sądu z dnia 7 czerwca 2017 roku. 0,25 -8,00
2017-08-17 13:40 PBG PBG Otrzymanie Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 69b ust 5, art. 87 ust 1 pkt. 5 oraz art. 87 ust.5 Ustawy o Ofercie. 0,25 -8,00
2017-08-17 13:32 ENAP ENP Skup akcji własnych 1,05 +0,95
2017-08-17 13:13 FAM FAM Informacja o zastawie rejestrowym na akcjach Emitenta 3,70
2017-08-17 13:13 NETMEDIA NEM Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki 6,77 +5,76
2017-08-17 13:02 PAGED PGD zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2017 r. 58,49 -0,80
2017-08-17 12:49 REDWOOD RWD aktualizacja informacji o spółce zależnej 1,28
2017-08-17 12:46 GETBACK GBK asymilacja obligacji 19,18 +0,63
2017-08-17 11:58 APANET APA Informacja o konflikcie akcjonariuszy i rzekomym posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej 3,86 -6,74
2017-08-17 11:47 NORTCOAST NCT korekta numeru raportu bieżącego 7,89 +3,80
2017-08-17 11:45 XSYSTEM XSM złożenie wniosku na operatora w konkursie o dofinansowanie - korekta 0,44 -2,27
2017-08-17 11:36 PAMAPOL PMP Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 1,14 +7,89
2017-08-17 11:35 DEKPOL DEK zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 25,00 -0,08
2017-08-17 11:32 TOWERINV TOW umowa spółki zależnej
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics