Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-07-21 13:10 GRUPAAZOTY ATT Uchwała powzięta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 21 lipca 2017 roku 66,14 +0,85
2017-07-21 13:08 GRUPAAZOTY ATT Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. 66,14 +0,85
2017-07-21 13:07 KOMPUTRON KOM Temat: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta 6,29 +0,16
2017-07-21 13:07 BUDIMEX BDX Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/ świętokrzyskiego ? węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamienna ? wybór oferty Budimeksu 232,00 -1,08
2017-07-21 13:01 PKNORLEN PKN ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. 109,90 -3,23
2017-07-21 12:56 ERBUD ERB Podpisanie umowy na roboty budowlane dotyczącej wykonania kompleksowych robót elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla budowy Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych: Mierki I, Mierki 28,62 -0,77
2017-07-21 12:24 OTMUCHOW OTM Informacja nt. spełnienia warunków zawieszających umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta Jedność Sp. z o.o. 4,35 -0,69
2017-07-21 12:22 GETIN GTN Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A. 1,33 +0,75
2017-07-21 12:21 AWBUD AWB Aneks do umowy faktoringowej z bankiem. 6,25
2017-07-21 12:08 IDEABANK IDA INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR 24,30 +4,12
2017-07-21 11:46 EKIOSK EKS NWZ - lista akcjonariuszy
2017-07-21 11:41 INTEGERPL ITG Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2017-07-21 11:32 INPOST IPT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2017-07-21 11:27 LCCORP LCC Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR 2,00 -1,00
2017-07-21 11:05 ECHO ECH Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E 5,75 -1,74
2017-07-21 10:53 KLEBAINV KIN Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną
2017-07-21 10:52 OPENFIN OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. 2,15 -0,47
2017-07-21 10:42 INFOSCAN IST Otrzymanie od FCC certyfikatu zezwalającego na wprowadzenie urządzenia Infoscan MED Recorder do obrotu.
2017-07-21 10:38 GETBACK GBK Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A. 19,17 +0,99
2017-07-21 10:35 EFENERGII EFE Zawiadomienie o bezpośrednim zmniejszeniu udziału w Europejskim Funduszu Energii S.A.- korekta
2017-07-21 10:31 VISTULA VST Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 3,36 -1,19
2017-07-21 09:00 FASING FSG Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2017 roku. 18,36 -0,38
2017-07-21 08:58 EKOEXPORT EEX Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu 12,14 -0,49
2017-07-21 08:45 PKOBP PKO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r., a kontynuującym obrady po pr 35,85 -0,14
2017-07-21 08:28 UNIMOT UNT Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR 39,47 -5,98
2017-07-21 08:01 MOL MOL S&P Global Ratings (?S&P?) revises outlook to positive from stable on MOL?s credit rating 294,45
2017-07-21 07:55 ELEKTROTI ELT Powołanie Komitetu Audytu 13,18 -1,37
2017-07-21 07:39 BIOMEDLUB BML Objęcie akcji BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szcepionek SA przez Pana Marcina Piróga. 1,26 -1,59
2017-07-21 07:03 PKNORLEN PKN Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2017 roku wg segmentów działalności oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe 109,90 -3,23
2017-07-21 07:02 PKNORLEN PKN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 109,90 -3,23
2017-07-20 22:28 RAJDY4X4 4X4 Informacje o transakcjach na akcjach spółki. 0,38
2017-07-20 21:45 ASSETUS ASS Informacja o złożeniu przez Adama Mariańskiego wniosku o zabezpieczenie majątku Emitenta. 0,32
2017-07-20 21:44 TRANSPOL TRN Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów 6,10
2017-07-20 21:29 EVEREST EVE Zmiana harmonogramu scalenia akcji oraz zmiana Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszeniu na rynku Głównym GPW obrotu akcjami Emitenta oraz podjęcie Uchwał przez 0,16
2017-07-20 21:24 STANDREW STD Informacja o przekroczeniu progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu 4,19
2017-07-20 21:03 BENEFIT BFT Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems 1049,00 +0,57
2017-07-20 20:54 URSUS URS Uzupełnienie zawiadomienia o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta 4,91 +0,61
2017-07-20 20:50 URSUS URS Uzupełnienie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta 4,91 +0,61
2017-07-20 20:49 BENEFIT BFT Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie umów dotyczących nabycia klubów fitness należących do Platinium Wellness sp. z o.o. oraz Pana Bartosza Gibały 1049,00 +0,57
2017-07-20 20:36 APLISENS APN Uchwała Zarządu KDPW w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie 12,95
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics