Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-12-20 08:36 CYFRPLSAT CPS Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2018 24,14 -1,33
2017-12-20 08:29 JSW JSW Zatwierdzenie Strategii Grupy JSW na lata 2018-2030 96,31 +1,00
2017-12-20 08:28 ECHO ECH Oświadczenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki 4,65 -0,86
2017-12-20 08:28 HYDROTOR HDR Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 38,75 -0,03
2017-12-20 08:12 ITMTRADE ITM Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w listopadzie 2017 roku. 3,05 -1,64
2017-12-19 23:38 RANKPROGR RNK Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego 2,13 -2,35
2017-12-19 23:36 RANKPROGR RNK Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu nieruchomości przez spółkę Winhall Investments sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 2,13 -2,35
2017-12-19 23:22 VANTAGE VTG Zawarcie umów nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu przy ulicach Wejherowskiej i Białowieskiej 3,69
2017-12-19 23:13 LZMO LZM informacja o oddaleniu zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 23 czerwca 2017 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego 0,06
2017-12-19 23:13 BBIDEV BBD Zawarcie aneksów do umów o roboty budowlane w projekcie ?Centrum Praskie Koneser? w Warszawie. 0,65 -3,08
2017-12-19 22:36 PYLON PYL Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze 0,15
2017-12-19 22:18 ERBUD ERB Zawarcie aneksów do umów o roboty budowlane w projekcie ?Centrum Praskie Koneser? w Warszawie. 21,00 +1,90
2017-12-19 22:18 ALIOR ALR Zawarcie ugody dotyczącej znaczących umów 79,00 -0,41
2017-12-19 21:32 ENEA ENA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 11,48 -0,96
2017-12-19 21:30 BGZBNPP BGZ Podwyższenie ocen ratingowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez agencję Moody?s 67,77
2017-12-19 20:33 PARCELTEC PTE Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR 2,70
2017-12-19 20:22 PAGED PGD zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji Paged S.A. 58,40
2017-12-19 19:52 PCCROKITA PCR Pozytywna ocena Zarządu 101,00 +0,25
2017-12-19 19:52 ARTIFEX ART Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. 8,21
2017-12-19 19:37 ARTIFEX ART Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. 8,21
2017-12-19 19:36 PFLEIDER PFL Pośrednie nabycie akcji emitenta 35,20 -0,71
2017-12-19 19:34 PCCEXOL PCX Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku 1,66 +1,81
2017-12-19 19:22 ATM ATM Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A. 11,37
2017-12-19 19:08 LKDESIGN LKS LK DESIGNER SHOPS S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 19 grudnia 2017 roku 6,50
2017-12-19 18:56 NEUCA NEU Zwołanie NWZA 268,15 +1,36
2017-12-19 18:42 BROADGATE BDG Zawarcie umowy cesji 0,50
2017-12-19 18:38 VANTAGE VTG Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej 3,69
2017-12-19 18:37 MONNARI MON Skup akcji własnych 8,14 -1,84
2017-12-19 18:37 GETBACK GBK Rejestracja zmian Statutu GetBack S.A. 18,80 -1,06
2017-12-19 18:35 PCCROKITA PCR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 19.12.2017 r. 101,00 -0,69
2017-12-19 18:34 PLASMA PSM Zawarcie porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki 1,75
2017-12-19 18:34 RAWLPLUG RWL Informacja o zamiarze założenia spółki usługowej na terenie Indii 9,90 -1,11
2017-12-19 18:26 PCCROKITA PCR Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19 grudnia 2017 r. 101,00 -0,69
2017-12-19 18:23 MONNARI MON Korekta raportu dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 stycznia 2018 r. 8,14 -1,47
2017-12-19 18:15 VANTAGE VTG Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 19 grudnia 2017 roku 3,69
2017-12-19 18:09 FAMUR FMF Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Pekao SA 5,98
2017-12-19 18:02 KRAKCHEM KCH ZAWARCIE UMÓW FAKTORINGU 2,13 -1,41
2017-12-19 18:00 FHDOM FHD Wygaśnięcie umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (umowy poręczenia) 4,25
2017-12-19 17:59 VANTAGE VTG Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 grudnia 2017 roku 3,69
2017-12-19 17:49 PROCHNIK PRC Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii O 0,49 -2,04
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics