Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-07-20 08:01 MOL MOL współpraca z Evonik and thyssenkrupp 294,45
2017-07-20 08:00 BRIJU BRI Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową BRIJU w czerwcu 2017 roku. 7,85 -0,64
2017-07-20 07:43 MERCOR MCR Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2017 roku i w okresie styczeń ? czerwiec 2017 roku 10,50 +1,33
2017-07-20 07:10 KERNEL KER KERNEL HOLDING S.A. OPERATIONS UPDATE FOR 3 MONTH ENDED 30 JUNE 2017 66,30 +0,21
2017-07-20 01:17 TECHINVGR TIG Odstąpienie od potencjalnej transakcji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 2/2017
2017-07-19 23:01 SERINUS SEN Przedłużające się tymczasowe zawieszenie produkcji na terenie pól Sabria i Chouech Es Saida w Tunezji 1,08 -1,85
2017-07-19 22:43 FLUID FLD Informacja poufna ? rozpoczęcie negocjacji 1,16
2017-07-19 21:29 PLAYWAY PLW Nabycie przez Spółkę udziałów w spółce zależnej Madmind Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 61,00
2017-07-19 21:06 BROADGATE BDG Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta 0,65
2017-07-19 21:05 ALUMAST ALU Zawarcie porozumienia w przedmiocie realizacji roszczeń wynikających z praw do korzystania na terytorium Polski z wzorów przemysłowych na tzw. flagi piórowe 1,03
2017-07-19 21:04 BROADGATE BDG Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta 0,65
2017-07-19 20:27 I3D I3D Zawiadomienie w trybie ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji emitenta 0,97
2017-07-19 19:53 PGNIG PGN Szacunkowe wybrane dane operacyjne za II kwartał i I półrocze 2017 roku 6,73 -1,78
2017-07-19 19:25 ATM ATM Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 11,25
2017-07-19 19:19 PEKABEX PBX Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza Emitenta 9,45
2017-07-19 19:02 KERNEL KER REGISTRATION OF 1,240,000 NEW COMPANY SHARES WITH THE NATIONAL DEPOSITORY FOR SECURITIES AND ADMISSION TO TRADING ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE 66,30 +0,21
2017-07-19 18:48 URSUS URS Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z ARP S.A. 4,89 +0,41
2017-07-19 18:46 MCLOGIC MCL Zawieszenie obrotu akcjami emitenta 58,51
2017-07-19 18:39 CFI CFI Wstępna informacja o przychodach netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za II kwartał 2017 r. 0,71 +21,13
2017-07-19 18:20 ALUMETAL AML Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F 49,90 -1,44
2017-07-19 18:12 ALUMETAL AML Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia akcji serii F do obrotu giełdowego 49,90 -1,80
2017-07-19 18:10 SETANTA SET Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR. 8,50 +5,76
2017-07-19 17:48 QUARKVENT QRK Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 19 lipca 2017 r. 0,47
2017-07-19 17:48 MBWS MBW MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES 66,10 -0,15
2017-07-19 17:41 RADPOL RDL Odwołanie Członka Zarządu Spółki 1,53 +3,92
2017-07-19 17:38 EKOKOGEN EKG Złożenie przez podmiot stowarzyszony wniosku o upadłość 0,08
2017-07-19 17:17 GRAVITON GRT Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 19 lipca 2017 r. 0,65 +9,23
2017-07-19 17:12 GRAVITON GRT Powołanie Członków Rady Nadzorczej Graviton Capital S.A. na kolejną kadencję 0,65 +9,23
2017-07-19 17:10 GRAVITON GRT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 19 lipca 2017 r. 0,65 +9,23
2017-07-19 17:04 RONSON RON Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta 1,77 -0,56
2017-07-19 17:00 ALTA AAT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 3,47 -0,29
2017-07-19 16:57 DEKPOL DEK Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie 22,50
2017-07-19 16:56 PYLON PYL Realizacja strategii produkcji obudów głośnikowych na rzecz zewnętrznego klienta - Niemcy 0,15
2017-07-19 16:55 QUMAK QMK Znaczny pakiet akcji- Zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. 1,60 -2,50
2017-07-19 16:45 CPGROUP CPG Informacja o zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego Capital Park S.A. w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 6,10
2017-07-19 16:33 POLNA PLA Zmiana stanu posiadania akcji. 19,75
2017-07-19 16:33 GETINOBLE GNB NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI 1,51 -1,32
2017-07-19 16:28 PROPERTYF PLE Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 0,22 +4,55
2017-07-19 16:28 06MAGNA 06N Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i wniesienie aportów 0,27 +3,70
2017-07-19 16:23 APSENERGY APE Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w APS Energia S.A. 3,98 +0,25
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics